תקנון האתר

הגדרות

במסמך זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. "החברה" –ע.מ. 036669927 להלן, חברת 'בו-שיק'.
2. "האתר" - אתר האינטרנט www.boochic.co.il
3. "הבגדים" - הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4. "זמן אספקת הסחורה" -

  • דואר רשום: עד 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה ובהתאם לפעילות דואר ישראל.

5. "יום אספקת הסחורה" - היום בו נמסרה הסחורה ליעד ולנמען המבוקש.
6. "כתובת למשלוח דואר" - הכתובת שציין/ה המזמין/ה ככתובת למשלוח הזמנות באתר.
7. "יום ביצוע ההזמנה" - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמין/ה.
8. "ימי עסקים" - מוגדרים כימי חול, ראשון עד חמישי ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

כללי

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ואביזרים בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות להנהלת החברה במייל info@boochic.co.il
3. מסמך זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת באתר ו/או המזמין/ה דרך האתר.
4. כל המבצע/ת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר, מצהיר/ה כי עם ביצוע הפעולה היא/הוא קרא/ה תקנון זה וכי היא/הוא מסכים/ה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה/לו או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של מסמך זה.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המסמך מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע״מ על פי חוק.

7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
8. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
9. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויבו הלקוח/ה לפי המחירים המעודכנים.

11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ביצוע הזמנות דרך האתר

1. הלקוח/ה יכול/ה לבצע רכישה באתר ללא צורך ברישום מוקדם.
2. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח/ה, תבצע החברה באופן אוטומטי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תופיע הודעה על כך שהעסקה אכן אושרה. 
3. פרטי ההזמנה כפי שהזין/ה הלקוח/ה בדף ההזמנה יהוו ראייה לפרטי ההזמנה.
4. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבלו מבצעי הפעולה הודעה מתאימה על כך וידרשו למסור אמצעי תשלום אחר.  
5. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח/ה כל סכום ששילם/ה במידה ואכן שילם/ה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח/ה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח/ה.

6. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
7. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח/ה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח/ה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
8. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל, יתבקשו הלקוח/ה להזין את פרטי חשבונו/ה הקיים באתר פייפאל, או לבחור לפתוח חשבון פייפאל. אם החליט/ה הלקוח/ה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל ולא של האתר.

9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

החזרות

יש בעיה עם הפריט ורוצים להחזירו? יש לוודא שלא נעשה בפריט כל שימוש ושמחוברת אליו התווית המקורית. לא ניתן להחליף פריטים, אלא יש לבצע הזמנה חדשה. ניתן להחזיר פריטים תמורת החזר כספי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

איך להחזיר פריט?

כל מה שצריך לעשות, הוא לשלוח אלינו חזרה את הפריט עד 14 יום ממועד קבלתו עבור - 

 BOO chic

ת.ד 555, 8110402

יבנה

ולעדכן אותנו בכתובת המייל info@boochic.co.il לגבי הפריט שהחזרתם, ואם תרצו החזר כספי או זיכוי באתר.

על מנת שתוכלו להחזיר את הפריט, יש לוודא מספר דברים:

1. הפריט יוחזר בשלמותו, ללא שימוש וללא פגם.

2. הפריט יוחזר עם התווית המקורית שלו.

הלקוח/ה ישלחו את הפריט חזרה על חשבונו/ה לכתובת המצוינת מעלה למעט מקרים בהם מדובר בפריטים פגומים.

* ניתן לבטל את ההזמנה ולקבל החזר כספי מלא במידה וההזמנה טרם יצאה ללקוח.                                           בירורים בטלפון 077-5517483.

בכל שאלה ניתן לפנות לכתובת מייל:

info@boochic.co.il

פרטיות

השימוש באתר החברה כרוך באיסוף ואגירת מידע על המבקרים באתר. החברה רשאית להשתמש במידע זה כדי לספק למבקרים/ות באתר חווית גלישה מהנה שמותאמת לכל מבקר/ת באופן אישי. כך יתאפשר לאתר להתאים לכל מבקר/ת את התכנים המעניינים אותו/ה ולהקל על המבקר/ת באתר. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן ‏אישי, בשמכם/ן ובכתובתכם/ן ומזהה מוצרים ושירותים שרכשתם/ן. מידע זה נמסר על ידכם/ן בעת הרישום באתר. חלק מהמידע אינו מזוהה אישית ואינו נשמר יחד עם ‏פרטיכם/ן האישיים.

כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בו ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם. 

שמירה על סודיות 

פרטי אמצעי התשלום של המבקרים/ות באתר אינם נשמרים באתר. ‏

‏1. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי.‏

‏2. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים של חברת אחסון האתרים על מנת לשמור ככל ‏האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.‏

‏3. חברות הסליקה הנותנות שירותי סליקה באתר הינן חברת ויזה כאל ופייפאל, חברת בנקאות בינלאומית ‏אינטרנטית. במעמד ההזמנה, קרי הזמנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, ‏הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, כך שאת/ה יכול/ה ‏לגלוש, להזמין מוצרים ולמסור את פרטיך בביטחון מלא.‏

‏4. בתשלום טלפוני באמצעות כרטיס אשראי האתר או מי מעובדיו לא שומרים העתק של פרטי ‏האשראי. הפרטים מוזנים ישירות במערכת הסליקה

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים/ות הרשומים/ות באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות באתר. החברה רשאית להשתמש במידע אנונימי על המבקרים/ות באתר לשם שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא ‏מציעה, או לצורך ניתוח שוק ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

המידע נשמר בסביבה מאובטחת ומשמש אך ורק לצרכי החברה, המידע אינו נמסר ‏לכל ‏גורם אחר אלא במקרים הבאים:‏

א. אם הדבר נחוץ לצורך השלמת הליך רכישה שבוצע.‏

ב. במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב חשיפת הפרטים.‏

ג. אם הדבר יידרש על פי החוק.‏ 

רשימת דיוור

בעצם מסירת פרטים לצורך ביצוע רכישה באתר ו/ או בעת רישום באתר, הינך מביע/ה את הסכמתך לקבל דברי פרסומת ותוכן שיווקי ישירות לדוא"ל שלך ו/או כתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, ובין בכל דרך אחרת בהתאם לפרטים שמסרת באתר החברה. ולא יהיה לך שום טענה לחברה בעניין זה.

לפי חוק התקשורת: הינך רשאי/ת, בכל עת, לבקש להיות מוסר/ת מרשימת ‏הדיוור של האתר. לתשומת ליבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לחברה על סירובך לקבל דברי ‏פרסומת.

הודעת הסירוב מטעמך תינתן בדרך שבה שוגר אליך ‏דבר הפרסומת – על פי בחירתך, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל ‏שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה יותר לא יישלחו אליך הודעות דיוור.‏

‏ בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות; הינך רשאי/ת לבקש את מחיקתך ממאגר ‏המידע של האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים שלך למעט בקשת המחיקה ‏עצמה ונתונים על פעולות שבוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.‏

סודיות המידע 

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ‏ביותר. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי ‏חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר. ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "בו-שיק" ‏כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ‏ישיר שייגרם למשתמש/ת או למי מטעמו/ה.

מדיניות "cookie"

החברה תהיה רשאית לשלוח אלייך קבצי  ‏"‏Cookie‏"‏ - "עוגיה". לצורך הבטחת תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה לצורך ‏איסוף נתונים סטטיסטיים אודות ‏השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיכם/ן ‏האישיות. ‏בעשותך שימוש באתר החברה הינך מתיר/ה לחברה להשתיל "‏Cookie‏" על מחשבך, להשתמש במידע ‏האגור ב ‏Cookie‏ ולזהותך על פיו.‏

 

מאחלים לכם רכישה מהנה ובטוחה!

BOO chic